Aanmelden

Om deel te nemen aan het programma op onze zorgboerderij, is een indicatie nodig. Deze kan zijn via de WMO, gemeente of CIZ (WLZ).

Hierna volgt een kennismakingsbezoek.

Mocht u of een familielid, kennis, belangstelling hebben voor de zorgboerderij dan kunt u contact opnemen met Gea Zomer.

Kosten

De kosten worden betaald door het WMO of Zorgverzekering, CAK vraagt hiervoor wel een eigen bijdrage.


    © 2022 - De Berkenhoeve