Home

De Berkenhoeve biedt dagbesteding aan gasten vanaf 50 jaar met lichamelijke en / of geestelijke beperking.
Door gebruik van dagbesteding is het mogelijk dat mensen langer thuis zelfstandig kunnen wonen.

Door mantelzorgers te ontlasten ontstaat ruimte om het langer vol te houden.
Een indicatie van WMO of CIZ is nodig.

Wij bieden onze deelnemers:

  • Een plek waar ze welkom zijn
  • Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn
  • Een plek waar ze dicht bij de natuur zijn
  • Een gezamenlijk bereide warme maaltijd
  • Begeleiding en zorg op maat

Ook biedt onze zorgboerderij de mogelijkheid om gebruik te maken van onze koffieochtend.
Hiervoor dient u contact op te nemen met Gea, dit kan op telefoonnummer 05283 61252.

Zorgboerderij De Berkenhoeve is een plaats dicht bij de natuur waar deelnemers welkom zijn.
Een plaats waar deelnemers ongedwongen zichzelf kunnen zijn.
Een plaats waar niet wordt gekeken naar beperkingen, maar naar mogelijkheden.

© 2024 - De Berkenhoeve