Home

De Berkenhoeve biedt dagbesteding aan ouderen vanaf 50 jaar met lichamelijke en geestelijke beperkingen. Ook ouderen die wachten op opname in verzorgingshuis of zelfstandig wonen, kunnen gebruik maken van onze voorziening. Door mantelzorgers te ontlasten ontstaat ruimte om het langer vol te houden. Een indicatie van CIZ is nodig.

Wij bieden onze deelnemers:

  • Een plek waar ze welkom zijn
  • Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn
  • Een plek waar ze dicht bij de natuur zijn
  • Een gezamenlijk bereide warme maaltijd
  • Begeleiding en zorg op maat

 

Zorgboerderij De Berkenhoeve is een plaats dicht bij de natuur waar deelnemers welkom zijn. Een plaats waar deelnemers ongedwongen zichzelf kunnen zijn. Een plaats waar niet wordt gekeken naar beperkingen, maar naar mogelijkheden.